ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง
[ต.เลขที่ 4210]
( 27/07/2565 - 05/10/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-040, Vet-041]
( 03/08/2565 - 04/09/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-041]
( 18/05/2565 - 22/06/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-059]
( 25/05/2565 - 08/06/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-027, Vet-040 และ Vet-058]
( 30/03/2565 - 30/04/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-057]
( 03/03/2565 - 17/04/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-034]
( 26/01/2565 - 06/03/2565 )
 
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

สัตวแพทย์ [ต.เลขที่ 4210]

ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 27/07/2565 - 05/10/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 27/07/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074-288027 Email ติดต่อ : jutamas.p@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :