ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
( 21/12/2565 - 31/03/2566 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-057]
( 09/11/2565 - 30/11/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-057, Vet-058, Vet-060, Vet-041]
( 17/10/2565 - 30/10/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-040, Vet-041]
( 03/08/2565 - 04/09/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-059]
( 25/05/2565 - 08/06/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-027, Vet-040 และ Vet-058]
( 30/03/2565 - 30/04/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-057]
( 03/03/2565 - 17/04/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-034]
( 26/01/2565 - 06/03/2565 )
 
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

สัตวแพทย์

ส่วนงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 21/12/2565 - 31/03/2566 จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 21/12/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074289601 Email ติดต่อ : kittiya.so@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : ตัวอย่างหลักฐานแสดงสถานะทางบัญชี กยศ./กรอ. https://kyl.psu.th/a1035oX9F ดาวน์โหลดใบรับรองคุณสมบัติ https://kyl.psu.th/RPorLo3MR สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-289616 หรือ 074-289601

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
  คลิกดูไฟล์ประกาศ