ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-060]
( 17/08/2564 - 17/09/2564 )
 

ตำแหน่ง :

สัตวแพทย์ [ต.เลขที่ Vet-060] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 17/08/2564 - 17/09/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 22/09/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 0645159429 Email ติดต่อ : sasitorn.ch@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : - หลักฐานแสดงสถานะทางบัญชี (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) ตัวอย่าง: https://goo.gl/A7dhsz - ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร จากบุคคลอ้างอิง** จำนวน 3 ท่าน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3kJJi60 (ไม่ต้องแนบไฟล์ แต่ให้ผู้รับรองส่งมาที่ sasitorn.ch@psu.ac.th )

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :