ตำแหน่งงานที่เลือก

 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการพัสดุ [ต.เลขที่ -]

คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 29/01/2561 - 28/02/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286904-7 Email ติดต่อ : orapan.k@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :