ตำแหน่ง :

ช่างเทคนิค (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ฝ่ายบริการสารสนเทศ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 01/09/2565 - 15/09/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 30/09/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282384 Email ติดต่อ : jirawat.k@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :


  คลิกดูไฟล์ประกาศ