ตำแหน่ง :

ช่างเทคนิค

คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานเลขานุการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 09/02/2561 - 28/02/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074-287812-3 Email ติดต่อ : katesnee.j@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :