ตำแหน่งงานที่เลือก

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ
( 01/10/2562 - 01/11/2562 )
 

ตำแหน่ง :

ช่างเทคนิค (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 01/10/2562 - 01/11/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 05/11/2562    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7428 6904-7 Email ติดต่อ : orapan.k@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. ช่องทางการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง/ สมัครทางไปรษณีย์/ สมัครออนไลน์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ 2. *****แนบเอกสารการสมัครงานให้ครบถ้วน ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนวันและเวลาในการปิดรับสมัคร******* >> เอกสารไม่แนบ เอกสารแนบไม่ครบ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ค่ะ <<

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :