ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม
[ต.เลขที่ 0145]
( 31/12/2564 - 31/12/2564 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 0145]
( 22/11/2564 - 06/12/2564 )
 

ตำแหน่ง :

พยาบาล [ต.เลขที่ 0145] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 31/12/2564 - 31/12/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 31/12/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074287518 Email ติดต่อ : sutasinee.n@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :