ตำแหน่งงานที่เลือก

 

ตำแหน่ง :

ครู (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 10/06/2563 - 31/07/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 18/08/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 073331301 Email ติดต่อ : julaluck.t@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :