ตำแหน่งงานที่เลือก

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์ [ต.เลขที่ 2939]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 13/02/2561 - 30/04/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ปิดประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 077278802-3 Email ติดต่อ : supatra.so@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :