ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 15/01/2562 - 19/04/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 24/12/2561 - 28/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2941]
( 17/01/2562 - 15/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 6421]
( 11/01/2562 - 15/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 07/01/2562 - 31/01/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 1609]
( 18/12/2560 - 31/01/2562 )
สถาบันสันติศึกษา สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2198]
( 01/10/2561 - 26/10/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 16/08/2561 - 15/10/2561 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
[ต.เลขที่ 3523]
( 17/07/2561 - 21/08/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
[ต.เลขที่ 3133]
( 04/06/2561 - 31/07/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 09/04/2561 - 09/07/2561 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
[ต.เลขที่ Vet-016]
( 29/01/2561 - 02/03/2561 )
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

อาจารย์ [ต.เลขที่ Vet-016]

คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 29/01/2561 - 02/03/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074289600 Email ติดต่อ : sasitorn.ch@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเวชศาสตร์สุกร เลขที่อัตรา Vet-016 จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราค่าจ้างตามวุฒิ รายละเอียดดังนี้ 1.คุณสมบัติผู้สมัคร 1.1 คุณสมบัติทั่วไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 3 1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - วุฒิปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) และกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์สุกร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :