ตำแหน่งงานที่เลือก

***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

อาจารย์ [ต.เลขที่ Vet-016]

คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 29/01/2561 - 02/03/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074289600 Email ติดต่อ : sasitorn.ch@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเวชศาสตร์สุกร เลขที่อัตรา Vet-016 จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราค่าจ้างตามวุฒิ รายละเอียดดังนี้ 1.คุณสมบัติผู้สมัคร 1.1 คุณสมบัติทั่วไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 3 1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - วุฒิปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) และกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์สุกร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :