ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
[ต.เลขที่ 3019 เทคโนโลยีการศึกษา]
( 02/09/2563 - 26/02/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ อ.ด้านสังคมศึกษา อัตรา 3743 , อ.ด้านวิทยาศาสตร์ อัตรา 3744, อ.ด้านภาษาไทย อัตรา 3745]
( 02/09/2563 - 30/10/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ 3351 พลศึกษา]
( 02/09/2563 - 30/10/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
[ต.เลขที่ 1271]
( 26/08/2563 - 30/10/2563 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 0113, 1642, 1049, 3734, 3879, 1050, 3736, 3881,1927, 3733, 3878, 3876, 3877]
( 10/08/2563 - 09/10/2563 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 2595]
( 10/07/2563 - 09/10/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ คณิตศาสตร์]
( 28/08/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.หลักสูตรและการสอน]
( 28/08/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.เคมี 3488]
( 28/08/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป]
( 28/08/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.ประถมศึกษา ]
( 28/08/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ตำแหน่งฟิสิกส์]
( 28/08/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.ชีววิทยา]
( 28/08/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป]
( 28/08/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2227]
( 30/07/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 0083]
( 30/07/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3747]
( 30/07/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3748 , 3749]
( 30/07/2563 - 29/09/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 2941]
( 09/06/2563 - 07/09/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 1789]
( 21/04/2563 - 21/08/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
( 04/02/2563 - 22/07/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ
( 04/06/2563 - 15/07/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ 3488]
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3649]
( 12/03/2562 - 14/06/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 15/01/2562 - 19/04/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 2490]
( 14/03/2562 - 31/03/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 2490]
( 28/01/2562 - 28/02/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 24/12/2561 - 28/02/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
[ต.เลขที่ 3523]
( 17/07/2561 - 21/08/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
[ต.เลขที่ 3133]
( 04/06/2561 - 31/07/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 09/04/2561 - 09/07/2561 )
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

อาจารย์ [ต.เลขที่ ต.ชีววิทยา]

คณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 28/08/2563 - 29/09/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 28/08/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 073331301 Email ติดต่อ : uraiwan.kh@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 8/2563 (เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครในรอบที่ผ่านมา)

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :