ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
( 08/06/2563 - 30/06/2563 )
 

ตำแหน่ง :

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 08/06/2563 - 30/06/2563 จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 08/07/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ
เบอร์โทรศัพท์ : 074-289601 Email ติดต่อ : sasitorn.ch@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :