ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ฝ่ายประสานบริการ
( 21/01/2565 - 11/02/2565 )
คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 11/01/2565 - 02/02/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ Vet-055]
( 11/01/2565 - 25/01/2565 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 08/12/2564 - 22/12/2564 )
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 0399]
( 11/08/2564 - 15/09/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 0024]
( 20/08/2564 - 03/09/2564 )
บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
[ต.เลขที่ 0079]
( 08/01/2564 - 22/01/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
[ต.เลขที่ 3871]
( 09/12/2563 - 23/12/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
( 29/10/2563 - 12/11/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3870]
( 05/10/2563 - 19/10/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3871]
( 05/10/2563 - 19/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3869]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3868]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3871]
( 20/08/2563 - 13/09/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3886]
( 30/06/2563 - 13/07/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 02/06/2563 - 24/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3867]
( 22/05/2563 - 12/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3662]
( 20/03/2563 - 10/04/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 04/03/2563 - 23/03/2563 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2474]
( 17/04/2562 - 10/05/2562 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3868] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 28/08/2563 - 01/10/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 06/10/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6749919 Email ติดต่อ : taweepong.yo@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :