ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4309]
( 04/08/2565 - 04/09/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4310]
( 04/08/2565 - 04/09/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4311]
( 04/08/2565 - 04/09/2565 )
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ -]
( 16/08/2565 - 31/08/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
[ต.เลขที่ 4334]
( 15/08/2565 - 31/08/2565 )
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 05/08/2565 - 22/08/2565 )
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายบริหารและการจัดการ
[ต.เลขที่ 702]
( 03/08/2565 - 18/08/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ Vet-004]
( 27/07/2565 - 14/08/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4278]
( 25/07/2565 - 08/08/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4277]
( 25/07/2565 - 08/08/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4280]
( 25/07/2565 - 08/08/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4279]
( 25/07/2565 - 08/08/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4276]
( 25/07/2565 - 08/08/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4282]
( 25/07/2565 - 08/08/2565 )
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 25/07/2565 - 08/08/2565 )
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายบริหารและการจัดการ
[ต.เลขที่ 4245]
( 25/07/2565 - 08/08/2565 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4221]
( 21/07/2565 - 05/08/2565 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4219]
( 21/07/2565 - 05/08/2565 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4222]
( 21/07/2565 - 05/08/2565 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4220]
( 21/07/2565 - 05/08/2565 )
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4209]
( 06/07/2565 - 31/07/2565 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
( 01/07/2565 - 25/07/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ Vet-003]
( 01/07/2565 - 15/07/2565 )
คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์
[ต.เลขที่ -]
( 07/06/2565 - 07/07/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 4315]
( 16/06/2565 - 30/06/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 0025]
( 15/06/2565 - 29/06/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 962]
( 16/03/2565 - 03/06/2565 )
คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 06/05/2565 - 23/05/2565 )
คณะวิทยาการสื่อสาร สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 0664]
( 18/04/2565 - 12/05/2565 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 002 วุฒิปริญญาโท]
( 28/03/2565 - 08/04/2565 )
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ฝ่ายประสานบริการ
( 21/01/2565 - 11/02/2565 )
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 0399]
( 11/08/2564 - 15/09/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 0024]
( 20/08/2564 - 03/09/2564 )
บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
[ต.เลขที่ 0079]
( 08/01/2564 - 22/01/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
[ต.เลขที่ 3871]
( 09/12/2563 - 23/12/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
( 29/10/2563 - 12/11/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3870]
( 05/10/2563 - 19/10/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3871]
( 05/10/2563 - 19/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3868]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3869]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3871]
( 20/08/2563 - 13/09/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 02/06/2563 - 24/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3867]
( 22/05/2563 - 12/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3662]
( 20/03/2563 - 10/04/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 04/03/2563 - 23/03/2563 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2474]
( 17/04/2562 - 10/05/2562 )
 
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3868] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 28/08/2563 - 01/10/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 06/10/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6749919 Email ติดต่อ : taweepong.yo@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :