ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 2916,3490]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 20/04/2560 จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : - Email ติดต่อ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :