ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3483]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 01/08/2560 - 24/08/2560 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลการศึกษา เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น 3. อัตราค่าจ้าง 17,290 บาท

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :