ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 02/06/2563 - 24/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3867]
( 22/05/2563 - 12/06/2563 )
คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3800<<เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ>>]
( 18/05/2563 - 01/06/2563 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานคณะ
[ต.เลขที่ Vet-003]
( 27/04/2563 - 15/05/2563 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานคณะ
[ต.เลขที่ Vet-036]
( 27/04/2563 - 15/05/2563 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 2672]
( 20/04/2563 - 05/05/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3662]
( 20/03/2563 - 10/04/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 04/03/2563 - 23/03/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 554]
( 20/01/2563 - 19/02/2563 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2474]
( 17/04/2562 - 10/05/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 2204]
( 04/02/2562 - 28/02/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 3240]
( 06/08/2561 - 14/09/2561 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2916,3490]
( 16/03/2560 - 18/04/2560 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1298] (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 11/09/2562 - 01/10/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 16/10/2562    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7331 3928 - 45 ต่อ 5124 Email ติดต่อ : arofat.d@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :