ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 0335]
( 13/11/2560 - 24/11/2560 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2916,3490]
( 16/03/2560 - 18/04/2560 )
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 0335]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 13/11/2560 - 24/11/2560 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :