ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3934]
( 15/03/2566 - 05/04/2566 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร
[ต.เลขที่ 0335]
( 20/02/2566 - 24/03/2566 )
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 27/02/2566 - 15/03/2566 )
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายบริหารและการจัดการ
[ต.เลขที่ 3717]
( 27/02/2566 - 13/03/2566 )
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สำนักงานบริหารสถาบัน
[ต.เลขที่ 4314]
( 16/02/2566 - 10/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4276]
( 26/01/2566 - 25/02/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4279]
( 26/01/2566 - 25/02/2566 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 912]
( 30/01/2566 - 15/02/2566 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3952]
( 30/01/2566 - 10/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)
( 20/01/2566 - 06/02/2566 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 20/01/2566 - 20/01/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
( 01/11/2565 - 09/01/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4309]
( 21/12/2565 - 06/01/2566 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
( 15/12/2565 - 06/01/2566 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 16/11/2565 - 15/12/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่
[ต.เลขที่ 4248 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ]
( 15/11/2565 - 25/11/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 962]
( 01/11/2565 - 15/11/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
( 27/09/2565 - 12/10/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4228, 4229]
( 31/08/2565 - 30/09/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
[ต.เลขที่ 4334]
( 15/08/2565 - 31/08/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ Vet-004]
( 27/07/2565 - 14/08/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ Vet-003]
( 01/07/2565 - 15/07/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 4315]
( 16/06/2565 - 30/06/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 0025]
( 15/06/2565 - 29/06/2565 )
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ฝ่ายประสานบริการ
( 21/01/2565 - 11/02/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 0024]
( 20/08/2564 - 03/09/2564 )
บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
[ต.เลขที่ 0079]
( 08/01/2564 - 22/01/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
[ต.เลขที่ 3871]
( 09/12/2563 - 23/12/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
( 29/10/2563 - 12/11/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3870]
( 05/10/2563 - 19/10/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3871]
( 05/10/2563 - 19/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3869]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3868]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3871]
( 20/08/2563 - 13/09/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 02/06/2563 - 24/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3867]
( 22/05/2563 - 12/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3662]
( 20/03/2563 - 10/04/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 04/03/2563 - 23/03/2563 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2474]
( 17/04/2562 - 10/05/2562 )
 
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 4238] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สถาบันฮาลาล สำนักงานบริหารสถาบัน
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 21/11/2565 - 05/12/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 17/01/2566    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074289292 Email ติดต่อ : fuangladda.s@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :


  คลิกดูไฟล์ประกาศ