ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 3894]
( 05/10/2563 - 22/02/2564 )
บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
[ต.เลขที่ 0079]
( 08/01/2564 - 22/01/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
[ต.เลขที่ 3871]
( 09/12/2563 - 23/12/2563 )
สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
[ต.เลขที่ 1248]
( 17/11/2563 - 27/11/2563 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
[ต.เลขที่ 3864]
( 28/09/2563 - 18/11/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
( 29/10/2563 - 12/11/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3870]
( 05/10/2563 - 19/10/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3871]
( 05/10/2563 - 19/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3868]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3869]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 554]
( 08/09/2563 - 28/09/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3871]
( 20/08/2563 - 13/09/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3886]
( 30/06/2563 - 13/07/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 02/06/2563 - 24/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3867]
( 22/05/2563 - 12/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3662]
( 20/03/2563 - 10/04/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 04/03/2563 - 23/03/2563 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2474]
( 17/04/2562 - 10/05/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 2204]
( 04/02/2562 - 28/02/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 3240]
( 06/08/2561 - 14/09/2561 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2916,3490]
( 16/03/2560 - 18/04/2560 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 573] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 22/10/2563 - 12/11/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 29/12/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 6940, 088-7840678 Email ติดต่อ : arom.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :