ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 0373]
( 21/09/2563 - 05/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3869]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3868]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 554]
( 08/09/2563 - 28/09/2563 )
สำนักวิจัยและพัฒนา หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
[ต.เลขที่ 0342]
( 09/09/2563 - 25/09/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3871]
( 20/08/2563 - 13/09/2563 )
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
( 12/06/2563 - 15/07/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3886]
( 30/06/2563 - 13/07/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 02/06/2563 - 24/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3867]
( 22/05/2563 - 12/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3662]
( 20/03/2563 - 10/04/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 04/03/2563 - 23/03/2563 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2474]
( 17/04/2562 - 10/05/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 2204]
( 04/02/2562 - 28/02/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 3240]
( 06/08/2561 - 14/09/2561 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2916,3490]
( 16/03/2560 - 18/04/2560 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 12/06/2563 - 15/07/2563 จำนวนอัตรา : 3 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 09/09/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 073331300 Email ติดต่อ : jomjai.p@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :