***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1032]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 26/03/2561 - 20/04/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 073313142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าจ้าง 17,290 บาท / วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า / ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :