ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
[ต.เลขที่ -]
( 18/11/2564 - 20/12/2564 )
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยนักวิจัย [ต.เลขที่ -]

ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 18/11/2564 - 20/12/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 18/11/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074-288027 Email ติดต่อ : jutamas.p@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกชภัส ไพยรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โทร. 074-288027

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :