ตำแหน่งงานที่เลือก

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์ชาวต่างประเทศ [ต.เลขที่ 6402,6404,6409,6410]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 12/03/2561 - 28/03/2561 จำนวนอัตรา : 4 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ปิดประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7727 8802-3 Email ติดต่อ : marisa.ku@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :