ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
[ต.เลขที่ 023]
( 14/10/2564 - 21/10/2564 )
 

ตำแหน่ง :

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ [ต.เลขที่ 023] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 14/10/2564 - 21/10/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 27/10/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282043 /074-282042 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :