ตำแหน่ง :

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 04/06/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313-142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :