ตำแหน่งงานที่เลือก

 

ตำแหน่ง :

นักตรวจสอบภายใน [ต.เลขที่ 1351] (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 22/07/2563 - 06/08/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 16/09/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :