ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน
[ต.เลขที่ 3519]
( 26/03/2561 - 16/04/2561 )
 

ตำแหน่ง :

นักตรวจสอบภายใน [ต.เลขที่ 3519]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 19/04/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 074282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :