ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
( 22/05/2563 - 12/06/2563 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 22/05/2563 - 12/06/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 19/06/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6749919 Email ติดต่อ : Arofat.d@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :