ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
[ต.เลขที่ Vet-093]
( 03/08/2565 - 17/08/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
[ต.เลขที่ Vet-091 และ Vet-092]
( 01/06/2565 - 15/06/2565 )
 
 

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยอาจารย์ [ต.เลขที่ Vet-091 และ Vet-092] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 01/06/2565 - 15/06/2565 จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 04/07/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 074289601, 0645159429 Email ติดต่อ : sasitorn.ch@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :