***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์

ส่วนงาน : สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 23/09/2564 - 31/10/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 23/09/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7428 6904-7 Email ติดต่อ : orapan.k@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : *****แนบเอกสารการสมัครงานให้ครบถ้วน พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนในระบบ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนวันและเวลาในการปิดรับสมัคร******* >> กรณีผู้สมัครไม่แนบเอกสาร หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน จะพิจารณาตัดสิทธิ์ไม่ให้มีสิทธิ์สอบค่ะ << ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :