ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 12/11/2564 - 01/12/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 12/11/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074-288027 Email ติดต่อ : jutamas.p@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกชภัส ไพยรัตน์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.074-288027

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :