***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -]

คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 16/11/2561 - 14/12/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7428 6904-7 Email ติดต่อ : orapan.k@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. ช่องทางการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ สมัครออนไลน์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ 2. *****แนบเอกสารการสมัครงานให้ครบถ้วน******* เอกสารไม่แนบ เอกสารแนบไม่ครบ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ค่ะ

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :