ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะเภสัชศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3669]
( 20/05/2563 - 22/06/2563 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
( 17/09/2562 - 18/10/2562 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 17/09/2562 - 18/10/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 12/11/2562    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7428 6904-7 Email ติดต่อ : orapan.k@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. ช่องทางการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง/ สมัครทางไปรษณีย์/ สมัครออนไลน์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ 2. *****แนบเอกสารการสมัครงานให้ครบถ้วน ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนวันและเวลาในการปิดรับสมัคร******* >> เอกสารไม่แนบ เอกสารแนบไม่ครบ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ค่ะ <<

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :