ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์

คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 05/03/2562 - 31/05/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ปิดประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7428 6904-7 Email ติดต่อ : orapan.k@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. ช่องทางการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง/ สมัครทางไปรษณีย์/ สมัครออนไลน์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ 2. *****แนบเอกสารการสมัครงานให้ครบถ้วน ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนวันและเวลาในการปิดรับสมัคร******* >> เอกสารไม่แนบ เอกสารแนบไม่ครบ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ค่ะ<<

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :