ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
[ต.เลขที่ 562]
( 23/06/2563 - 03/07/2563 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
( 17/09/2562 - 18/10/2562 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 562] (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 23/06/2563 - 03/07/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 30/07/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :