ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 704 และ 705] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 03/08/2565 - 18/08/2565 จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 16/09/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7428 6907 Email ติดต่อ : osit@group.psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : *****แนบเอกสารการสมัครงานให้ครบถ้วน พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนในระบบ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนวันและเวลาในการปิดรับสมัคร******* >> กรณีผู้สมัครไม่แนบเอกสาร หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน จะพิจารณาตัดสิทธิ์ไม่ให้มีสิทธิ์สอบค่ะ << ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :