ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 0748] (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 21/05/2563 - 08/06/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 14/07/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 077278802-3 Email ติดต่อ : marisa.ku@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :