ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 14/06/2562 - 16/08/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 20/08/2562    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7428 6904-7 Email ติดต่อ : orapan.k@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. ช่องทางการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง/ สมัครทางไปรษณีย์/ สมัครออนไลน์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ 2. *****แนบเอกสารการสมัครงานให้ครบถ้วน ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนวันและเวลาในการปิดรับสมัคร******* >> เอกสารไม่แนบ เอกสารแนบไม่ครบ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ค่ะ<<

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :