ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
( 24/10/2561 - 31/01/2562 )
 

ตำแหน่ง :

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 12/02/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 0740282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :