ตำแหน่งงานที่เลือก

 

ตำแหน่ง :

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 24/10/2561 - 31/01/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 20/03/2562    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0740282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :