ตำแหน่งงานที่เลือก

 
 

ตำแหน่ง :

พนักงานห้องปฏิบัติการ [ต.เลขที่ -] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 10/01/2566 - 24/01/2566 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 16/02/2566    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074-288027 Email ติดต่อ : jutamas.p@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :


  คลิกดูไฟล์ประกาศ