ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 23/12/2565 - 03/01/2566 จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 10/01/2566    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074-2822043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
  คลิกดูไฟล์ประกาศ