ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
[ต.เลขที่ 0031]
( 26/06/2562 - 12/07/2562 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 0031]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 26/06/2562 - 12/07/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 0740282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :