ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 0031] (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 26/06/2562 - 12/07/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 21/08/2562    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0740282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :