ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3348]
( 12/10/2560 - 08/11/2560 )
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3348]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 12/10/2560 - 08/11/2560 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313-142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าจ้าง 17,290 บาท วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทาง บัญชี หรือพาณิชยศาสตร์

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :