ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3798] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 19/06/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 14/08/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :