ตำแหน่งงานที่เลือก

 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3885] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 30/06/2563 - 13/07/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 15/07/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 073331303 Email ติดต่อ : emrat.y@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :