ตำแหน่งงานที่เลือก

 

ตำแหน่ง :

นิติกร

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 23/05/2562 - 05/06/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :