ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานเลขานุการ
( 11/04/2561 - 07/05/2561 )
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

พนักงานรักษาความปลอดภัย

คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานเลขานุการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 11/04/2561 - 07/05/2561 จำนวนอัตรา : 4 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074-287812-3 Email ติดต่อ : katesnee.j@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :