ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
( 06/09/2560 - 20/09/2560 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิเทศสัมพันธ์

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 06/09/2560 - 20/09/2560 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :