ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 304]
( 30/08/2560 - 15/09/2560 )
 

ตำแหน่ง :

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา [ต.เลขที่ 304]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 20/09/2560 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 077278802-3 Email ติดต่อ : marisa.ku@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :